24.10.08


Daulat Tuanku
Merafak Sembah. Menyembahkan Ucapan Setinggi-Tinggi Tahniah

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang
Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah
Ibni Al-Marhum Sultan Abu Bakar
Ri’ayatuddin Al-Mu’adzam Shah


DKP.; DK.; DKM.; SSAP.; SIMP.; DMN.; DK (Perak).; DK (Johor).; DK (Kelantan).;
DK (Terengganu),; DK (Perlis).; DK (Kedah).; DKMB,; DK (Brunei).;
DK (Negeri Sembilan).; DK (Selangor).; Qiladah Badr Al-Kubra (Saudi Arabia).;
Qiladah Al-Sheikh Mubarak Al-Kabir (Kuwait).;
Grand Order Of The Mugunghwa (South Korea).;
Hon. D. Litt (Malaya), LLD. Hc. (Northrop USA).; Hon. D. Sc (Bedfordshire, UK).

Sultan Dan raja Pemerintah Bagi Negeri Pahang Darul Makmur
Serta Segala Jajahan Takluknya.


Sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Baginda
Pada 24hb Oktober 2008, Bersamaan 24 Syawal 1429 Hijrah.

“Semoga Allah Memberkati Peperintahan Berjiwa Rakyat
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku”

Junjung Kurnia Keperihatinan Tuanku Kepada Rakyat Jelata Mangsa Banjir.

No comments: