14.10.08

Kita bersama sudah bersetuju


Memang dapat dijangka; bahawa guru-guru akan berpuas hati jika pendapat, pandangan dan buah fikiran mereka diambil kira apabila pemimpin sekolah membuat sesuatu keputusan.

Bagi guru, hal ini akan menimbulkan rasa dihormati, dipercayai dan dihargai. Guru-guru percaya bahawa unsur “empowerment” berlaku dalam proses membuat keputusan.

Keputusan yang diambil dianggap sebagai keputusan bersama.

Kadang-kadang, membuat “keputusan bersama” ini menimbulkan dilema dalam kalangan pemimpin-pemimpin sekolah. Pemimpin sekolah terpaksa mengamalkan kemahiran-kemahiran sebagai “fasilitator” dan juga sebagai “pemerintah”.

Apa pun kemahiran yang digunapakai, perubahan tidak akan berlaku sekelip mata.

No comments: