19.4.10

P94

Wah hebatnya P94! Banyak "happening"!

Undang-undang dan Peraturan Pilihan Raya

Bagi melancarkan proses pilihan raya, beberapa undang-undang dan peraturan telah digubal untuk memastikan prosedur pilihan raya berjalan tanpa masalah. Undang-undang dan peraturan tersebut ialah:-


  • Perlembagaan Persekutuan

  • Perlembagaan Negeri

  • Akta Pilihan Raya, 1958 (Akta 19).

  • Akta Kesalahan Pilihan Raya, 1954 (Akta 5)

  • Peraturan-peraturan (Penjalanan Pilihan Raya) Pilihan Raya, 1981

  • Peraturan-peraturan (Pendaftaran Pemilih) Pilihan Raya, 2002


  • Peraturan-peraturan (Mengundi Melalui Pos) Pilihan Raya, 2003
Semua undang-undang dan peraturan ini adalah berkait secara langsung dengan proses pilihan raya. Walau bagaimanapun terdapat juga beberapa undang-undang yang walaupun tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan proses pilihan raya, tetapi memain peranan dalam kelancaran penjalanan pilihan raya. Ia termasuklah Akta Polis 1962; Akta Hasutan 1970; Akta Rahsia Rasmi 1972; dan Akta Keselamatan Dalam Negeri, 1960.

2 comments:

ahmad humairi said...

kita beraya,
di pilihanraya ni,
diziarah-menziarahi,

pilihan di tangan pengundi.

mantan said...

Myri,
Semoga dipilih yang benar.