20.6.08

BAGAIMANA MENGAJAR


Ada tak cikgu yang takpernah guna alat bantuan mengajar?

Ketika mengajar guru-guru sentiasa digalakkan menggunakan alat bantuan mengajar. Guru yang bijaksana pastilah tahu memilih ABM yang sesuai ketika menyampaikan pelajaran. Namun setiap ABM itu mempunyai kekuatan dan kekangannya tersendiri. Contohnya adalah seperti berikut.

1. Carta dan Poster:

Kebaikan:
- mudah dan murah
- mudah dibawa dan disimpan
- boleh sentiasa dipamerkan
- mudah untuk berinteraksi dengan pelajar

Kekangan:
- tidak sesuai untuk kumpulan yang ramai
- kesukaran baki fasilitator yang tidak mempunyai tulisan yamg baik

2. Slaid:
Kebaikan:
- tampak lebih profesional
- baik untuk kumpulan yang ramai
Kekangan:
- terlalu formal
- ditayang dalam gelap
- tidak sesuai bagi perbincangan dan interaksi

- sukar untuk ditambahsuai
- memerlukan peralatan khusus

3. Video

Kebaikan:
- tampak profesional
- sesuai bagi kumpulan ramai maupun sedikit

Kekangan:

- lebih mahal
- memerlukan peralatan khusus
- tidak sesuai bagi perbincangan dan interaksi
- memerlukan penyusunan yang rapi

4. OHP

Kekuatan:
- sesuai bagi kumpulan yang ramai
- easy to cmudah untuk diolah
- mudah dibawa
- memberikan suasana yang tidak formal

- membuka peluang interaksi antara ahli kumpulan
- mudah untuk ditambahsuai

Kekangan:
- transperasi mudah calar
- memerlukan alatan khusus

5. Komputer (e.g., PowerPoint)

Kebaikan:
- tampak profesiona
- sesuai bagi kumpulan ramai maupun sedikit
- mudah dijalinkan dalam perbincangan kumpulan
- beranimasi
- teknologi terkini
- mudah untuk ditambahsuai

Kekangan:
- memerlukan peralatan / fasiliti khusus
- memerlukan latihan tertentu
- memerlukan lebih masa
- memerluykan kemahiran asas grafik /komposisi

6. Sampel, Bahan Sebenar, Replika dll

Kekuatan::
- bahan sebenar
- tiga dimensi
- kadang-kadang murah dan senang diperolehi
- memberi pengalaman sebenar

Kekangan:
- kadang-kadang sukar diperolehi
- sukar untuk diurus atau diagih
- memerlukan ruang simpan

Cikgu, pelajar-pelajar bukan sahaja lebih ceria tetapi lebih mudah faham kalau cikgu bijak menggunakan alat bantuan mengajar.

No comments: