29.7.08

PENJENAYAH: TEGAR TEGAK KERAS


Penjenayah Viagra: Tegar, Tegak, Keras.

Si XYZ didapati bersalah. Mencuri lima puluh ribu pil viagra. Ketika merumuskan keputusan, hakim berkata adalah jelas pesalah memang seorang penjenayah tegar. Keadilan perlu ditegakkan. Tiada pilihan lain melainkan dia dikenakan hukuman keras.

(Cerita ini tiada kaitan dengan sesiapa sama ada yang masih hidup atau yang sudah mati)

No comments: