11.10.08

Budi Dan Daya

Dalam lapangan pendidikan, pelbagai definisi diberikan kepada “budaya sekolah”; yang kadang-kadang kurang jelas dan tidak konsisten. Konsep budaya dalam pendidikan timbul dengan harapan ia akan memberi halatuju persekitaran pembelajaran yang lebih cekap dan stabil.

Stolp and Smith (1994) menyatakan bahawa :
“SCHOOL CULTURE” can be defined as the historically transmitted pattern of meaning that includes the norms, values, beliefs, ceremonies, rituals, traditions, and myths understood, maybe in varying degrees, by members of the school community. This system of meaning often shapes what people think and how they act.”

Pentingkah Budaya sekolah?

Banyak kajian yang telah dijalankan, memberi kesimpulan dan bukti bahawa budaya sekolah itu penting. Budaya sekolah yang sihat dan baik mempunyai korelasi yang erat antara peningkatan pencapaian dan motivasi pelajar dengan produktiviti dan kepuasan guru.

Bolehkah Budaya Sekolah Diubah?

Seringkali seseorang pengetua atau gurubesar yang baru berpindah, bertugas di sekolah lain berhasrat membawa perubahan (tentulah perubahan yang lebih baik). Pengetua atau GB yang berminat mengubah budaya sekolah mestilah terlebih dahulu memahami dengan mendalam budaya sedia ada di sekolah itu. Mengubah budaya sekolah akan melibatkan perubahan kepada perkara-perkara lain yang berkaitan dengan kestabilan sekolah. Reformasi atau perubahan perlu mengambil kira pendapat orang lain dan juga kesan daripada proses perubahan yang ingin dilakukan.

Peranan Pengetua / GB ?

Perubahan yang berkesan akan dapat dilaksanakan jika pengetua / GB, guru-guru dan pelajar bersetuju bahawa nilai budaya memang penting kepada sekolah. Pengetua seharusnya memberi penekanan kepada pembinaan pasukan, mempunyai agenda bersama, menghormati pendapat orang lain, belajar daripada guru-guru dan pelajar, bina visi dan nilai yang dikongsi bersama.

No comments: