23.7.08

PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARANAhli-ahli psikologi pendidikan telah mengenalpasti beberapa prinsip pembelajaran ataupun peraturan-peraturan pembelajaran.(1

Prinsip-prinsip dan peraturan ini pada umumnya digunapakai dalam proses pembelajaran.(2

Prinsip-prinsip ini telah ditemui, diuji, dan digunakan dalam situasi-situasi praktik.(3

Prinsip-prinsip ini telah memberikan kefahaman tambahan tentang perkara-perkara yang menyebabkan kita belajar dengan lebih berkesan.(4

Prinsip atau peraturan pembelajaran ialah:
a) Kesediaan (fizikal, mental, emosi)
b) Latihan (berulang-ulang dan bermakna)
c) Kesan (kepuasan yang menyenangkan)
d) Keutamaan (mengutamakan ketepatan)
e) Kesegeraan (bertujuan mengekalkan ingatan)
f) Kehebatan (pengalaman pembelajaran yang hebat). (5

No comments: