14.8.08

MARAH?


“Orang yang kuat itu bukan terletak pada kemampuan berkelahi, tetapi orang yang kuat itu adalah yang dapat mengendalikan diri mereka ketika marah.” (Riwayat Imam Ahmad)

No comments: