14.8.08

UBAH TEKNIK DAN VOKASIONAL


Kementerian Pelajaran bercadang membuat kajian keperluan bagi memperkenalkan aliran vokasional dan teknik seawal tingkatan satu. {1 (Berita Harian: 11 Ogos, 2008)

Antara tujuannya ialah :

- untuk mengelakkan pembaziran sumber tenaga manusia;

- untuk memastikan hala tuju serta masa depan pelajar yang kurang cemerlang dalam pelajaran;

- memudahkan laluan bagi pelajar aliran ini ke IPT. {2


Apa sahaja perancangan, jika bertujuan memantapkan pengisian agenda pendidikan negara, serta memastikan pelajar mendapat pendidikan sewajarnya memang dialu-alukan. {3

Pengisian agenda ini memang diharapkan jika ia dapat merealisasi tujuannya. {4


Beberapa persoalan untuk renungan bersama, antaranya:

Mengapa memilih untuk bermula pada tingkatan satu? Mengapa tidak pada tahun 4?

Tentulah kementerian mempunyai rasional sendiri berkaitan pemilihan ini, mungkinkah berkaitan dengan beban kewangan.? Faktor persekitaran dan kesesuaian? {5

Wajarkah pelajar ini disaring untuk memasuki aliran ini dan ditetapkan tanggapan bahawa pelajar ini ialah mereka yang kurang cemerlang.? Apakah kesan jangkapanjangnya? {6

Apakah keputusan UPSR akan menjadi kayu ukur saringan? {7

Apakah ada instrumen lain yang akan digunakan untuk memilih pelajar selain keputusan peperiksaan.? {8

Apakah kaitan antara pencapaian dan minat pelajar? {9


Memang banyak lagi persoalannya. Hal ini memang penting bagi mempasatikan apa yang dirancang itu benar-benar mencapai kejayaan. {10.


Negara-negara lain seperti Australia dan Kanada telahpun maju dalam pelaksanaan program pendidikan seumpama ini.{11

Kita boleh belajar, bukan sahaja daripada kejayaan mereka tetapi daripada kekangan-kekangan malah kegagalan mereka juga. {12


Jika dirancang dengan baik, kita mampu lebih cemerlang daripada mereka. {13


Kegagalan, bukan lagi “perkara biasa”. {14}…

No comments: