29.6.10

Di Finland

Tulisan ini hanya memaparakan sistem pendidikan Negara Finland secara umum sahaja sebagai menambah pengetahuan.
Sistem Pendidikan di Finland
Sistem pendidikan Finland adalah sistem pendidikan percuma. Pendidikan  wajib selama sembilan tahun bermula pada usia tujuh tahun. Makanan diberikan secara percuma kepda pelajar-pelajar sekolar rendah dan menengah.   Setelah tamat sekolah rendah, terdapat pilihan sama ada ke sekolah  aliran vokasional atau aliran akademik.

 UMUR PERSEKOLAHAN
 Pra-sekolah  (pilihan) : 6-7 tahun
• Gred 2 :                    7-8 tahun
• Gred 2:                     8-9 tahun
• Gred 3:                     9-10 tahun
• Gred 4:                   10-11 tahun
• Gred 5:                   11-12 tahun
• Gred 6:                   12-13 tahun
• Gred 7 :                  13-14 tahun
• Gred  8:                  14-15 tahun
• Gred 9:                   15-16 tahun
Gred 10  (pilihan):      16-17 tahun
Ijazah Akademik
          Ijazah Vokasional
Umor/Tempoh.
Kedoktoran
          Pekerjaan


           Politeknik

2-3 tahun
           Politeknik

3-4 tahun
Sekolah menengah atas
Sekolah vokasional
18-19


SISTEM PENILAIAN / PEPERIKSAAN
 Pada awal sekolah rendah, pengredan  hanya  terbatas kepada  penilaian verbal dan bukan pengredan secara formal. Permulaan grading  secara numerical akan diputuskan oleh pihak sekolah. Biasannya, kad kemajuan pelajar diberikan  dua kali setahun: pada  hujung musim luruh dan pada  musim bunga.
Jika seorang murid sekolah secara keseluruhannya mendapat gred 4 dama sesuatu matapelajaran pada akhir musim bunga pelajar tersebut perlu perlu membuktikan peningkatan dalam peperiksaan berasingan dalam matapelajaran tersebut pada penghujung musim panas.
Jika murid terus  gagal, mereka mungkin perlu mengulan kembali kelas tersebut. Hal demikian, jarang-jaraang sekali berlaku.  Keputusan supaya murid mengulang pada tahap tertengu dibuat setah diadakan perbincangan antara Gurubesar, guru dan ibu-bapa dan murid berkenaan.  
Grade peperiksaan diberikan pada skala 4-10.  
Murid-murid di Finland  menikmati sejumlah hak sosial, seperti penjagaan kesihatan dan makanan percuma pada waktu persekolahan , meliputi sekitar satu pertiga dari keperluan nutrisi harian mereka.
Selain itu, pelajar berhak menerima bantuan  buku  dan bahan pembelajaran percuma. Bagi yang tinggal berjauhan dan sukar ke sekolah, mereka diberi bantuan perjalanan .
 
PENDIDIKAN LANJUTAN
Pendidikan menengah terdiri daripadaa dua sistem  yang berasingan, ia itu pendidikan untuk persediaan pekerjaan dan pendidikan unuk ke pengajian tinggi.
 Sekolah vokasional mempersiapkan pelajar untuk menceburi bidang pekerjaan dan mengembangkan kompetensi vokasional. Di samping itu,  sekolah menengah atas bertujuan untuk memberikan pelajar di pendidikan menyeluruh, yang mempersiapkan pelajar untuk pendidikan tinggi.
Sistem ini tidaklah rigid: lulusan sekolah vokasional secara rasmi memenuhi syarat untuk pendidikan tinggi dan lulusan sekolah menengah atas dapat mendaftarkan diri ke dalam program pendidikan vokasional. Hal ini juga memungkinkan pelajar  mengikuti  kedua-dua aliran vokasional dan sekolah menengah atas pada masa yang sama.
Lulusan sekolah vokasional akan menerima sijil sekolah vokasional. Luulusan sekolah menengah atas pula menerima sijil sekolah menengah atas dan sijil  pemeriksaan matrikulasi.
Pelajar-pelajar  dalam program khas pula boleh menerima sijil sekolah vokasional dan pemeriksaan matrikulasi  atau semua ketiga-tia jenis sijil.
Sijil sekolah menengah atas dan vokasional adalah  penting dalam penerimaan masuk ke politeknik dan ujian matrikulasi untuk  penerimaan kemasukan ke universiti.  Namun, terdapat juga   pengecualian dan   program pendidikan tinggi serta syarat-syarat lain untuk ke Universiti.
Pada persekolahan peringkat menengah atas, diadakan peperiksaan matrikulasi peringkat kebangsaan. Peperiksaan ini ialaah peperiksaan yang berprestig tinggi sebagai syarat kemasukan ke universiti yang berprestij tinggi.
 
 PENDIDIKAN TINGGI
Ada dua sektor dalam pendidikan tinggi:  Universiti dan politeknik. Ketika merekrut mahasiswa baru,  kriteria pemilihan siswa  adalah berdasarkan ujian matrikulasai kebangsaan dan ujian kemasukan.
 Fokus pengajian di  universiti  adalah penyelidikan dan teori. Pengajian di  politeknik ditumpuakan kepada kemahiran praktikal dan terlibat terlibat dalam projek-projek pembangunan industri.

No comments: