6.9.08

BAGAIMANA PPSMI ?


Kementerian Pelajaran telah menjalankan kajian tentang guru yang mengajar Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris, di beberapa sekolah terpilih.

Hasil kajian mendapati 35% guru Sains dan Matematik lemah dalam penguasaan Bahasa Inggeris.

Hasil kajian ini, mengejutkan. Jika 35% guru tidak menguasai Bahasa Inggeris untuk mengajar matapelajaran tersebut, berapa peratus pula murid yang dapat menguasi matapelajaran Sains dan Matematik yang diajar oleh guru terbabit.?

Timbalan Menteri Pelajaran berkata, murid-murid mempunyai potensi untuk belajar Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris tetapi sesetengah guru tidak menunjukkan dedikasi dan kurang berupaya mengajar matapelajaran itu?.

Katanya, walaupun mereka mendapat Bayaran Imbuhan Subjek Penting (BISP) untuk membeli buku rujukan atau menghadiri tuisyen Bahasa Inggeris, tetapi mereka tidak memanfaatkan BISP untuk tujuan tersebut..

Apakah yang patut dilakukan lagi supaya program PPSMI ini mencapai matlamatnya?

No comments: